Viktig informasjon til deg som er skogeier i Oslo og Viken
25. april 2020
Høringssvar fra NORSKOG til Klimakur 2030
27. april 2020

SKOGSKOLENs første lansering: Nettkurs i planting

«Kursdeltakeren skal lære seg å planlegge, gjennomføre og dokumentere plantearbeid i henhold til instruks, sertifiseringsordninger og HMS. Kurset retter seg mot nye plantører, men passer også for skogeiere som ønsker en oppdatering innen temaet.»
 
 

Kurset gjennomføres i løpet av 2-3 timer på PC, nettbrett eller mobiltelefon og avsluttes med en test som du må bestå for å få kursbevis. 

 

Meld deg på kurs i planting via skogskolen.no.