Forslag til endringer i reglene knyttet til erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt, høringsuttalelse fra NORSKOG
11. mai 2018
Skogbruk: Nye muligheter for klassifisering av bæreevne
14. mai 2018

Norsenga – Norges største tømmerterminal er stengt på grunn av flom

Norsenga Virkesterminal stenges fra og med fredag 11. mai kl 1500 grunnet flom og fare for elektrisk utstyr på terminalen.

Foto: Eirik Lingaas Marthinsen Eagle Productions

Eirik Lingaas Marthinsen
Eagle Productions