Midler til utviklingstiltak i skogbruket
24. august 2021
Rovviltnemndene i region 4 og 5 ønsker å skyte flere ulv enn sekretariatet
26. august 2021

Norsk treinnovasjon får internasjonal annerkjennelse – staten bør satse mer på norsk treteknologi

I Norge har vi blant annet verdens høyeste trehus og verdens lengste trebro.

Verdensledende

Å bygge i tre har mange fordeler; det er godt for klimaet og folkehelsen, og er ikke dyrere enn mer tradisjonell byggeskikk. Norge er verdensledende når det kommer til innovasjon innen trekonstruksjoner, og er blant annet valgt ut som vert for World Conference on Timber Engineering (WCTE) i 2023, en prestisjetung konferanse om treteknologi.

 

–  Norge ble valgt ut fordi vi har mye å vise fram, både forskningsfaglig og på grunn av at vi har bygd kompliserte trekonstruksjoner, forteller Kjell Arne Malo, professor ved NTNU, til Innovasjon Norge.

 

  • Les mer om fordelene med å bygge i tre her.

 

Internasjonal oppmerksomhet

Den siste tiden har norsk treinnovasjon fått oppmerksomhet også i utlandet. Norsk treinnovasjon får plass i en internasjonal kampanje om bærekraftige bygg, og skal vises frem på rekke arrangement og hos BBC.

 

  • Les mer om kampanjen her.

 

Staten bør støtte opp den tretekniske innovasjonsbølgen

På regjeringens sider roses norske trebygg, men Even Bergseng mener staten kan gjøre mer for å støtte innovasjonen som finner sted.

 

–  Det offentlige er viktig som premissgiver for nye trebygg og bruk av tre i bygg. Staten bør sette større krav til tre i offentlige bygg. Slik kan de støtte opp under innovasjonen som finner sted og legge til rette for videre innovasjon.

 

NORSKOG vil utfordre partiene til å komme med løfter om økt bruk av tre i offentlige bygg, og økt investeringsstøtte for videre innovasjon.