Innovasjon Norge har bevilget 17 millioner kroner til forskning og utvikling av fiberkompositter ved Norske Skog Saugbrugs og Borregaard. Partene vil jobbe med å utvikle en ny type biokompositt som blant annet kan inngå i møbler, emballasje og bilinteriør. Norske Skog og Borregaard skal utvikle bærekraftige løsninger knyttet til plastråvare, fiberinnblanding, teknologiutvikling og testing av biokompositter.

Redusere plastbruk
– Vi ønsker å bidra til redusert plastforbruk ved å skape nye, grønne produkter med vesentlig redusert karbonbelastning. Et annet mål er å finne gode løsninger som vil resirkulere vesentlig mer plast enn i dag, sier administrerende direktør Kjell-Arve Kure ved Norske Skog Saugbrugs i en pressemelding.
Norske Skog Saugbrugs vil i et forskningsprosjekt til 20 millioner kroner søke å finne løsninger på problemstillinger knyttet til plastråvare, fiberinnblanding, teknologiutvikling og testing av biokompositter, der Innovasjon Norge vil bidra med sju millioner kroner.
Borregaards prosjekt, celluloseforsterkede biokompositter, har en ramme på 30 millioner kroner, der støtten fra Innovasjon Norge utgjør 10 millioner kroner. Norske Skog Saugbrugs vil bygge et demonstrasjonsanlegg for å produsere biokompositter der i hovedsak forskningen og utviklingen vil foregå.
– Målet er å redusere bruk av fossil plast gjennom å tilby løsninger til høyverdisegmenter og avanserte applikasjoner innen plast. På den måten kan treforedlingsindustrien være med på å løse bærekraftsutfordringer i plastindustrien, sier administrerende direktør i Borregaard, Per A. Sørlie.
Biokompositten består av fiber fra gran, produsert ved anleggene til Saugbrugs og Borregaard, som sammen med termoplast blandes og leveres som pellets til plastindustrien for å fremstille ulike produkter som møbler, bilinteriør, rør, byggartikler, forbruksartikler, emballasje med mer.
«Den nye innovasjonen gir en biokompositt som erstatter plast, reduserer fossilt CO2 utslipp, reduserer oljeforbruk, gir bedre ressursutnyttelse ved økt bruk av resirkulerte og fornybare råvarer», skriver Norske Skog i pressemeldingen.