Skattelettelser med betydning for skogbruket. Lavere sats på alm.inntekt, redusert formuesskatt og fjerning av maskinskatten.
23. november 2017
Färre och större sågverk i Sverige
24. november 2017

Norske Skog-styret: Begjærer trolig konkurs. Styret i Norske Skogindustrier svarer Aker og Oceanwood.

https://e24.no/boers-og-finans/norske-skogindustrier/norske-skog-styret-begjaerer-trolig-konkurs/24194238

 

Styret i Norske Skogindustrier har vurdert situasjonen etter at Aker og kreditoren Oceanwood torsdag morgen varslet at de vil overta datterselskapet Norske Skog AS med sine syv papirfabrikker.

I en børsmelding sier styret at det gleder seg over at Aker sammen med Oceanwood har tatt en rolle sammen i rekapitaliseringen av Norske Skog-gruppen.

Men etter Aker og Oceanwoods initiativ endres forutsetningene for Norske Skogindustrier.

Overtar fabrikkene

Aker og Oceanwoods initiativ innebærer at datterselskapet Norske Skog AS, som eier konernsets syv papirfabrikken, blir overtatt av kreditorene.

I Norske Skogindustrier er det dermed lite verdier igjen, men rundt 500 millioner euro i gjeld.

Styret konstaterer at det nå er lite håp om at styrets forslag til gjeldsordning vil la seg gjøre.

– Som en konsekvens av det er det sannsynlig at Norske Skogindustrier starter konkursbehandling. Styret i Norske Skogindustrier vil fortsatt vurdere situasjonen konsekvensene av den nyeste utviklingen, skriver styret i børsmeldingen.

Styret understreker i børsmeldingen at driften ved konsernets syv papirfabrikker fortsetter upåvirket av situasjonen.

Slik tar de kontroll

Oceanwood og Aker varslet torsdag morgen at Oceanwood har sikret seg bestemmende eier andel i Norske Skogs to pantsikrede lån.

Lånene har pant i aksjene i Norske Skog as som igjen eier de syv papirfabrikkene i gruppen.

Oceanwood har sagt at de vil bruke sin innflytelse til å begjære at pantet, altså aksjene i Norske Skog as, blir tiltrådt.

Låneavtalene angir prosessen videre som trolig vil ende opp med at Norske Skog as forsøkes solgt på auksjon.

Aker og Oceanwodd har torsdag varslet at de sammen kommer til å by i en slik auksjon.