Årsmelding 2022: Økt eksport, miljøfokus og kamp om arealene
18. april 2023
En femtedel av naturskogen er vernet
24. april 2023

Pernille Brattensborg ansatt som biolog i NORSKOG

Pernille Wegger Brattensborg er engasjert som biolog for NORSKOG.

Stillingen er et vikariat i forbindelse med foreldrepermisjon hos en av våre skogbiologer. Pernille har allerede begynt i NORSKOG, og vil jobbe 50% frem til 1. juli. Hun vil deretter være ansatt i 100% stilling ut året.

 

Pernille vil jobbe mye med miljøregistreringer i skog, samt øvrige oppgaver innen biologisk rådgivning, og gleder seg til å ta fatt på arbeidsoppgavene. Som en del av masterstudiene brukte Pernille kartleggingsmetoden miljøregistreringer i skog (MiS) og geografiske kartsystemer (QGIS) i sluttoppgaven.

 

– Jeg ser frem til å bruke kompetansen jeg opparbeidet meg gjennom studiene for å bidra til at det blir tatt gode avgjørelser i spørsmål om bærekraftig bruk og bevaring av det biologiske mangfoldet i skog, forteller Pernille.

 

Viktig kompetanse

 

Stillingen som biolog er tilknyttet NORSKOGs konsulentavdeling. Erik Ødegård, leder av konsulentavdelingen, er glad å få Pernille på plass som en del av teamet.

 

– Både NORSKOG og skogbruket generelt er i utvikling, og biologisk kompetanse har vist seg viktig for å lykkes med utviklingsarbeidet. Vi har opplevd voldsom etterspørsel etter denne kompetansen det siste året – både internt og eksternt.

 

– Da en av våre skogbiologer snart skal ut i foreldrepermisjon hadde vi derfor behov for å styrke vår kapasitet på biologiske tjenester. Vi er derfor svært fornøyde med at Pernille takket ja til tilbud om jobb i NORSKOG. Pernille har en solid faglig bakgrunn og vi er trygge på at hun vil håndtere arbeidsoppgavene godt, forteller Ødegård.