Tradisjonelle norske trehus er trygge
8. november 2022
ENOVA tildeler Biozin støtte
10. november 2022

NORSKOG etablerer ny faggruppe for lukket hogst 

– Vi trenger å utvikle kunnskap om hvor lukket hogst egner seg og hvordan dette skal utføres under ulike forhold. Denne kunnskapen må bli en del av vår verktøykasse og må også formidles til aktive skogeiere, sier Rørå.

Lukket hogst får stadig mer oppmerksomhet og interessen er økende blant brukere av tre og skogeiere. I ny PEFC skogstandard har lukket hogst fått en mer fremtredende rolle. – Når ambisjonen fra revisjon av PEFC er at vi skal øke omfanget, så må vi levere på det. NORSKOG, i samarbeid med NORTØMMER, har derfor etablert en egen faggruppe for lukket hogst, sier Arne Rørå, adm.dir. i NORSKOG. 

 

Lukket hogst er et samlebegrep som omfatter blant annet skjermtrestilling, gruppehogst og selektive hogster. Lukket hogst kan gi en skog som er mer robust mot klimaendringer, reduserte foryngelseskostnader og et mer variert skogbilde, som er positivt for ivaretakelse av biologisk mangfold. Lukket hogst egner seg dog ikke overalt. Om forutsetningene ikke er til stede risikerer man dårlig foryngelse, lav produksjon eller at bestandet blåser ned. Det er derfor viktig for NORSKOG å kunne identifisere områdene hvor det egner seg med lukket hogst og områder hvor det ikke egner seg. – Vi trenger å utvikle kunnskap om hvor lukket hogst egner seg og hvordan dette skal utføres under ulike forhold. Denne kunnskapen må bli en del av vår verktøykasse og må også formidles til aktive skogeiere, sier Rørå. 

 

Faggruppen består av Even Bergseng, Mats Finne og Bjørn Toverud. Maximilian Zimmermann og Håkon Skaraberget blir bindeleddet til NORTØMMER. – Denne gruppen sitter på en fantastisk kombinasjon av skogfaglig og biologisk kompetanse, samt praktisk erfaring med lukket hogst, sier Rørå. 

 

Faggruppen skal bygge videre på sin kompetanse på lukket hogst i NORSKOG OG NORTØMMER, samt

  • lage opplegg for, og gjennomføre kurs for ansatte i konsernet 
  • lage kurs for skogeiere, både medlemmer i NORSKOG og andre 
  • tilby rådgivning til virkeskjøpere og skogeiere

 

NORSKOG har allerede kompetanse på området både gjennom flere forskningsprosjekter, utprøving i praksis og samarbeid med Skogkurs om å lage en veileder for lukket hogst.

Mer om den kan du lese HER.