Mer satsing på skog i det endrete statsbudsjettet
8. november 2021
Omfanget av stor granbarkbille øker i nesten hele landet
11. november 2021

Ny standardavtale for luftledningsanlegg og kabel er klar til bruk

A high tension tower in beautiful surroundings in Hardanger, Norway

Det er nå fremforhandlet og inngått nye standardavtaler mellom REN AS og Energi Norge, og Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Statskog, Opplysningsvesenets fond og Finnmarkseiendommen. Vi anbefaler alle grunneiere som skal inngå avtale(r) om luftledningsanlegg eller kabler, å benytte disse avtalene.

 

Avtale og veileder for luftledningsanlegg finner du her og her.

Avtale for kabelanlegg finner du her.

 

Bakgrunnen for å forhandle over nye standardavtaler, var at REN energi, på vegne av Energi Norge, i 2019 presenterte nye maler for luftledningsanlegg og kabelanlegg. Disse var i all hovedsak en forenkling av de tidligere fremforhandlede avtalene som grunneiersiden anbefalte. Disse avtalemalene manglet etter vårt syn punkter for å ivareta grunneiers interesser, og man mente dette var dårligere løsninger enn de daværende malene. Ettersom REN AS bruker sine avtalemaler som en bransjeanbefaling til nettselskapene, oppsto det derfor et behov for å få til omforente standardavtaler mellom grunneiersiden og REN AS.

 

Det jobbes om dagene med tilsvarende en standardavtale for nettstasjon. Denne vil legges ut på hjemmesiden her, når man har oppnådd en enighet og avtalene er signert av alle involverte parter.

 

NORSKOG kan bistå grunneiere ved inngåelse av slike avtaler. Ta kontakt for nærmere informasjon og priser.