Stortingets transportkomité på Norsenga, Kongsvinger
24. januar 2019
Jaktmoms til ESA – Finansdepartementet finner ingen løsning
24. januar 2019

NORSKOG klager staten inn for ESA for diskriminering av private grunneiere ved salg av jakt- og fiskerettigheter.

NORSKOG klager staten inn for ESA for diskriminering av private grunneiere ved salg av jakt- og fiskerettigheter.

 

Staten har gitt seg selv og flere andre markedsaktører fritak for mva. ved salg av jakt og fiske-kort. Fritakene er senere utvidet til også å gjelde ordinært salg av storviltjakt for noen av aktørene. Konsekvensen er en systematisk diskriminering av private grunneiere. Dette er etter vår vurdering en ulovlig bruk av statsstøtte, sier direktør i NORSKOG Arne Rørå. Unntakene fra loven omfatter nå mer enn 30% av landarealet og i praksis er det kun private grunneiere som er mva pliktig ved salg av jakt og fiske. Det er god tilgang til jakt og fiske i Norge. Det betyr at prisen er viktig for folks valg av leverandør av jakt og fiskeopplevelser. En systematisk diskriminering av private grunneiere mht. merverdiavgift medfører en markedsdreining i private grunneieres disfavør.

 

Problemet forsterkes av at noen av de som har fått fritak for mva. plikt på salg av jakt og fiske konkurrerer med private grunneiere om kjøp av tilleggsarealer.  Fritaket gir dem høyere lønnsomhet per arealenhet utmark og dermed økt betalingsevne for nye arealer. De har i praksis fått et statsstøttet konkurransefortrinn i eiendomsmarkedet.  Dette er nok ikke en tilsiktet konsekvens, men resultatet er likevel uakseptabelt, sier Rørå.

 

NORSKOG har gjentatte ganger tatt dette opp med Finansdepartementet. Saken har også vært belyst i Stortinget av Høyre og Frp når disse har vært i opposisjon. Det er nå 6 år siden Finansdepartementet ba om mer saksbehandlingstid.  NORSKOG tolker dette som at staten enten ikke evner å prioritere saken eller at de ser seg tjent med den statsstøttede markedsvridningen. Vi har derfor valgt å klage staten inn for ESA for ulovlig bruk av statsstøtte, sier Rørå.

 

 

Hele klagen kan du lese her: Klagebrev ESA 21012019