Evaluering av strategi for forvaltning av hjortevilt
10. september 2020
Dette må du vite om skrantesjuke når du skal jakte
15. september 2020

NORSKOG med innspill til samferdselsministeren

Samferdselsministeren Knut Arild Hareide sammen med Benthe E. Løvenskiold under dagens innspillmøte til NTP.

NORSKOG benyttet anledningen til å fremheve hvor viktig jernbanen er for å transportere tømmer på best mulig måte både for økonomien, trafikksikkerheten og miljøet.

 

NORSKOG valgte å trekke frem tre viktige saker:

  • Flytting og utvidelse av tømmerterminalen på Kongsvinger, tilsving og elektrifisering Hamar – Elverum – Kongsvinger
  • Ny tømmerterminal på Hauerseter
  • Åpning av Østre linje (Ski – Sarpsborg) for gods