Stort engasjement første dag på SKOGFORUM på Honne
4. november 2022
Barkbilleovervåkningen: færre barkbiller i alle fylker
7. november 2022

NORSKOG og NORTØMMER lanserer skreddersydde forvaltningspakker

NORSKOG og NORTØMMER ønsker med denne satsningen å tilby forvaltningstjenester til alle typer skogeiere for og på best mulig måte skjøtte eiendommen, og maksimere avkastningen til glede for både nåværende og kommende generasjoner.

Konseptet «NORSKOG og NORTØMMER Forvaltning» ble opprettet på bakgrunn av den økende etterspørselen etter forvaltningstjenester for skog og –utmarkseiendommer. Forvaltning av skogeiendom har etter hvert blitt et relativt komplekst univers som det kan være utfordrende å manøvrere seg i uten tilstrekkelig skogfaglig kompetanse, eller tid. NORSKOG og NORTØMMER ønsker med denne satsningen å tilby forvaltningstjenester til alle typer skogeiere for å på best mulig måte skjøtte eiendommen, og maksimere avkastningen til glede for både nåværende og kommende generasjoner.

 

Satsningen er et samarbeid mellom NORSKOG og NORTØMMER. NORSKOG har en administrativ rolle og tar seg blant annet av strategi, prognoser, budsjett, rapportering og sertifisering. NORTØMMER har ansvaret for planlegging og utførelse av de operasjonelle tiltakene på eiendommen. Utover dette vil NORSKOG ha ansvar for å sikre kvaliteten på de operasjonelle tiltakene utført av NORTØMMER gjennom interne revisjoner. Godt samarbeid mellom trekanten NORSKOG, NORTØMMER og deg som skogeier vil hele tiden være i fokus.

 

Våre forvaltningspakker vil være preget av skreddersøm – ingen eiendom er lik. Dette betyr at du som skogeier i stor grad kan påvirke hvordan avtalen skal se ut. 

 

Eksempel på innhold i pakke: 

 • Sluttavvirkning
 • Markberedning, planting og suppleringsplanting
 • Ungskogpleie
 • Tynning
 • Gjødsling
 • Forhåndsrydding
 • Budsjettering og rapportering
 • Strategiarbeid
 • Valg av og kontakt med regnskapsfirma
 • Skogfond og tilskudd
 • Utmarksforvaltning, inkludert plan for bygningsvedlikehold
 • Innmarksforvaltning
 • Infrastruktur, inkludert vedlikehold og opprusting av skogsvei
 • Håndtering og oppfølging av eksterne henvendelser
 • Produksjon av digitale og fysiske kart
 • Sertifisering (PEFC og FSC)
 • Landskapsplan
 • Skatterådgivning
 • Håndtering av endrede forutsetninger for skogbruk som konsekvens av klimaendringer

 

Også andre tjenester, direkte eller indirekte knyttet til din eiendom, kan diskuteres. Inkludert i pakken får man to timers gratis juridisk bistand fra vår jurist, og to timers gratis bistand fra en av våre biologer. 

 

For mer informasjon og en uforpliktende forstlig prat, ta kontakt med leder av konsulentavdelingen, Erik Ødegård.

 

Telefon: 993 59 264

E-post: erik.odegard@norskog.no