NORSKOG om Statsbudsjettet: Godt på infrastruktur, men hva med flaskehalsene?
7. oktober 2019
NORSKOG om Statsbudsjettet: Om vern og bruk av skog
7. oktober 2019

NORSKOG om Statsbudsjettet: – Klimatiltak i skog og skogforyngelse

NORSKOG er fornøyd med Regjerings satsing på klimatiltak i skog og at den vil legge vekt på at kravene til forynging etter hogst blir oppfylte.

NORSKOG er fornøyd med Regjerings satsing på klimatiltak i skog og at den vil legge vekt på at kravene til forynging etter hogst blir oppfylte.

 

Klimatiltakene i skog, slik som tettere planting etter hogst, gjødsling av skog og styrking av skogplanteforedlingen, har vært et satsingsområde i noen år og videreføres i 2020.

– NORSKOG setter pris på dette. Tiltakene vil bidra til større volumproduksjon og dermed større CO2-opptak, samtidig som de gir grunnlag både for grønn omstilling og økt verdiskapingen i skognæringen, sier administrerende direktør i NORSKOG, Arne Rørå.

 

Regjeringen varsler også at de vil legge mer vekt på at kravene til foryngelse etter hogst blir oppfylt.

 

– NORSKOG er glad for dette tydelige signalet. Skogplantingen i Norge er kraftig økende, men fremdeles er det skogområder som ikke forynges tilfredsstillende etter hogst. Dette er et ansvar skognæringen tar og jobber med kontinuerlig noe de senere års utvikling viser, men vi er ikke i mål og vi håper at dette signalet fra Regjeringen betyr at de nå er villige til å bruke de virkemidler de faktisk råder over for å sikre  at all skog som ikke omdisponeres til andre formål forynges tilstrekkelig. FNs klimapanel sier tydelig at skogplanting må være en sentral del av klimaløsningen, og anbefaler planting av et areal på størrelse med Australia, da kan vi ikke være bekjent av at vi har ubenyttet skogareal i Norge, sier Rørå.