Rapport fra kraftskatteutvalget
30. september 2019
Frustrasjonen er stor etter at elghund ble funnet ulvedrept – flere jaktlag har tatt pause
30. september 2019

NORSKOG på grunneierseminar

Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Finnmarkseiendommen, Statskog og Opplysningsvesenets fond møttes for å utveksle erfaringer med ulike avtalemaler og for å diskutere hva som er aktuelle problemstillinger akkurat nå. Kristine Jacobsen og Yngve Holth deltok for NORSKOG.

All aktivitet på landjorden skjer på fast eiendom. Det betyr at hver gang en turistforening, et nettselskap eller en vegutbygger skal gjøre noe eller bygge noe, må de forholde seg til en grunneier. Det å forvalte eiendommer innebærer at man svært ofte kommer i inngrep med ulike grupper eller aktører som ønsker å ta i bruk eiendommen og som er avhengig av å inngå avtale med deg.

 

Store grunneiere og grunneierorganisasjoner har hver for seg mye kunnskap og erfaring med dette. Men man har opplagt noe å lære av hverandre.

 

24. og 25. september møttes Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Finnmarkseiendommen, Statskog og Opplysningsvesenets fond for å utveksle erfaringer med ulike avtalemaler og for å diskutere hva som er aktuelle problemstillinger akkurat nå. Kristine Jacobsen og Yngve Holth deltok for NORSKOG. Dette skal bli et årlig arrangement.