Krev at merking blir fjerna: – Utgangspunktet er at det er ulovleg å merka stiar i verneområdet
22. oktober 2019
Tømmertransport tema i Stortingets transportkomite
22. oktober 2019

NORSKOG på høring: Alle arealer har en verdi

NORSKOG har vært på høring i energi- og miljøkomiteen i forbindelse med årets Statsbudsjett.

 

Vi fremhevet betydningen av å holde på prinsippet om frivillighet hva gjelder skogvern. Det vil være ødeleggende og svært konfliktfylt hvis myndighetene prøver å verne områder etter det gammeldagse , myndighetsstyrte vernet.

 

I tillegg tok vi opp muligheten for å binde enda mer CO2 ved skogplanting som et svært kostnadseffektivt tiltak i disse klimatider.

 

Konfliktene rundt ulv ble også trukket frem, og vi etterlyste kompensasjonsordningen for tapte utmarksinntekter.

 

Hele høringsinnspillet kan du lese her: Høring EM kom Statsbudsjett 2020: