Gode markedsforutseninger gir økt fortjeneste for Södra
22. oktober 2021
Sandra Borch møter skognæringa
29. oktober 2021

NORSKOG på høring hos Stortingets næringskomite og finanskomite

NORSKOG skal senere også på høring hos energi- og miljøkomiteen, og transport- og kommunikasjonskomiteen.

NORSKOG var på mandag på høring i næringskomiteen og finanskomiteen. Benthe E. Løvenskiold presenterte under sine to ganger tre minutter det NORSKOG opplever som de største manglene i statsbudsjettet for 2022. NORSKOG opplevde komitemedlemmene som interesserte og nysgjerrige, og håper komiteene tar skognæringens innspill på alvor. Hurdalsplattformen er positiv til skog som et viktig klimatiltak, og statsbudsjettet for 2022 bør gjenspeile dette.

 

Du kan lese NORSKOGs skriftlige innspill her: NORSKOGs notat til næringskomiteen Statsbudsjett 2022 og NORSKOGs notat til finanskomiteen Statsbudsjett 2022.

 

Høringene hos næringskomiteen og finanskomiteen kan sees her og her. NORSKOG presenterer etter hhv. 56 minutter og 1 time og 3 minutter.

 

NORSKOG skal senere også på høring hos energi- og miljøkomiteen, og transport- og kommunikasjonskomiteen.

 

NORSKOGs viktigste innspill til næringskomiteen og finanskomiteen

  • NORSKOG er fornøyd med at rabatten på arbeidene kapital er øket, og at bunnfradraget er hevet. NORSKOG håper fremdeles at formueskatten på arbeidene kapital fjernes helt. Det skal lønne seg å investere i egen bedrift.
  • NORSKOG håper private grunneiere får like konkurransevilkår som Statskog, NJFF m.fl. Mva. på jakt og fiske fjernes for samtlige, eller ingen.
  • NORSKOG ønsker at støtten til Skogbrukets utviklingsfond økes til 10 mill. kr.
  • NORSKOG mener at Staten bør satse mer på godstransport på jernbane, og at støtten til bruprogrammet bør økes. Bruprogrammet fikk budsjettert en støtte på 20,5 millioner, men ble i utgangspunktet lovet 50 millioner årlig i seks år, til sammen 300 millioner.
  • LUF-midlene og midler til skogsbilveier og kaier ble redusert med hhv. 36 og 10 millioner. NORSKOG mener støtten bør økes slik at den minst er på nivå med fjoråret Disse midlene er viktige for å få gjennomført klimatiltak og klimatilpasning i skogbruket.
  • NORSKOG vil fjerne gevinstbeskatning ved salg ut av familien, dersom eier har hatt eiendommen i over 10 år. Dette er nødvendig for å modernisere eiendomsstrukturen.