NORSKOG søker: Næringspolitisk rådgiver
30. januar 2020
Seminar mot framvekst av villsvin i Hedmark
1. februar 2020

NORSKOG på høring om Distriktsmeldingen

NORSKOG spilte inn på tre områder der vi mener det er viktig å gjøre noe for å oppnå det som det skrives om i meldingen – økt verdiskaping og sysselsetting i distriktene.

 

  • Satsing på infrastruktur, helt fra skogsbilveg og fram til jernbane og kai. Skogbruket skal frakte mye, tungt og langt. Da er infrastruktur avgjørende , både for klima, miljø og økonomien.
  • Båndlegging av areal. Skal skogbruket bidra med råstoff til alt som samfunnet ønsker å bruke skogen til i stedet for oljen, så må vi hogge mer, ikke mindre. Det er ikke råstoff  «til overs» i dag. Det er derfor viktig å tenke nøye gjennom hva som må vernes og hvorfor. I Granavold-erklæringen står det: Vernet skal gjennomføres på en slik måte at det får minst mulige konsekvenser for avvirkningen og skognæringens bidrag til det grønne skiftet. Dette må tas på alvor.
  • Mulighet til bruk av alle eiendommens ressurser. Dette handler om landbruksbegrepet i Plan- og bygningsloven. Ved utnyttelse av utmark gjennom jakt og fiske ligger mye av verdiskapingen i opplevelsen. Dagens utnyttelse skjer primært gjennom utleie. Når man regelmessig avslår søknader om oppføring av bygg til utmarksturisme fordi de skal utnyttes gjennom utleie, er man fullstendig i utakt med hvordan slike ressurser faktisk utnyttes. Dersom man skal få til denne type verdiskaping på bygdene, må regelverket åpne for å kunne oppføre bygg som kan medvirke til å skape slike verdier. Utnyttelse av utmarka må være en del av landbruksbegrepet.

 

Her kan du lese hele Distriktsmeldingen