NORSKOG søker: Næringspolitisk rådgiver
30. januar 2020
Seminar mot framvekst av villsvin i Hedmark
1. februar 2020

NORSKOG på høring om Distriktsmeldingen

Regjeringen ønsker levende lokalsamfunn og vekst i hele landet. De vil legge til rette for at bærekraftig utnyttelse av naturressursene også gir positive ringvirkninger for lokalsamfunnene.

NORSKOG spilte inn på tre områder der vi mener det er viktig å gjøre noe for å oppnå det som det skrives om i meldingen – økt verdiskaping og sysselsetting i distriktene.

 

  • Satsing på infrastruktur, helt fra skogsbilveg og fram til jernbane og kai. Skogbruket skal frakte mye, tungt og langt. Da er infrastruktur avgjørende , både for klima, miljø og økonomien.
  • Båndlegging av areal. Skal skogbruket bidra med råstoff til alt som samfunnet ønsker å bruke skogen til i stedet for oljen, så må vi hogge mer, ikke mindre. Det er ikke råstoff  «til overs» i dag. Det er derfor viktig å tenke nøye gjennom hva som må vernes og hvorfor. I Granavold-erklæringen står det: Vernet skal gjennomføres på en slik måte at det får minst mulige konsekvenser for avvirkningen og skognæringens bidrag til det grønne skiftet. Dette må tas på alvor.
  • Mulighet til bruk av alle eiendommens ressurser. Dette handler om landbruksbegrepet i Plan- og bygningsloven. Ved utnyttelse av utmark gjennom jakt og fiske ligger mye av verdiskapingen i opplevelsen. Dagens utnyttelse skjer primært gjennom utleie. Når man regelmessig avslår søknader om oppføring av bygg til utmarksturisme fordi de skal utnyttes gjennom utleie, er man fullstendig i utakt med hvordan slike ressurser faktisk utnyttes. Dersom man skal få til denne type verdiskaping på bygdene, må regelverket åpne for å kunne oppføre bygg som kan medvirke til å skape slike verdier. Utnyttelse av utmarka må være en del av landbruksbegrepet.

 

Her kan du lese hele Distriktsmeldingen