Vel gjennomført villsvinwebinar!
14. desember 2020
Lisensfelling av ulv- nå må KLD ha to tanker i hodet samtidig
15. desember 2020

NORSKOG sitt innspill til oppstart av Østmarka nasjonalpark

Frivillighet er et absolutt krav

 

Vern av skog har nå i mange år foregått som frivillig vern. Det er derfor fint å lese at en evt. nasjonalpark i Østmarka skal være basert på frivillighet der privat grunn evt. skal innlemmes. Likevel er vi urolig for fremgangsmåten. For det første synes det lite gjennomtenkt og unødvendig å iverksette en høring før prosesser mot private grunneiere er gjennomført. Frivillig-vern-ordningen har en innarbeidet prosedyre for dette, og det er problematisk at Staten her igangsetter et vern etter mal av myndighetsstyrt vern samtidig som prosessen er ment å være frivillig. Man kan spørre seg om hva som skal være hensikten i å fravike den innarbeidede arbeidsformen.

 

Les hele NORSKOG sitt innspill her.