Ungskogpleie – tar du vare på investeringene dine?
17. desember 2020
Det blir bevilget 5 millioner til klimaskogplanting på gjengroingsarealer
17. desember 2020

NORSKOG søker leder for internasjonal avdeling

NORSKOG er en interesseorganisasjon for aktive skogeiere, men har også en betydelig faglig og økonomisk aktivitet. NORSKOG har sammen med datterselskapet NORTØMMER en årlig omsetning på om lag 1,4 mrd. kroner og står for omsetning av 16% av tømmeret i Norge. NORSKOG har i lang tid fokusert på kompetanseutvikling og har en konsulentvirksomhet som leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt. 

 

NORSKOG søker leder for internasjonal avdeling

 

NORSKOG har et av de fremste skogfaglige miljøene i privat sektor i Norge. Vi arbeider med skogfaglige problemstillinger og utredninger i Norge og internasjonalt. Typiske problemstillinger er ressursanalyser, bærekraftig forvaltning, verdsetting av skogeiendommer, økonomiske analyser, utviklingsprosjekter, skatt, ekspropriasjon/vern, FoU-prosjekter og internasjonale prosjekter med fokus på forvaltning av naturressurser inklusive skog, jordbruk og miljø.

 

En rekke av utviklingsprosjektene er innen bistandssektoren. NORSKOG har deltatt og hatt hovedansvaret for prosjekter bl.a. i Øst-Afrika, på Balkan, Central-Asia og Øst-Europa. Disse prosjekter har dekket en stor faglig bredde innen sektorene skogbruk, jordbruk og miljø. NORSKOG er for tiden sterkt involvert i gjennomføring av et større bistandsprosjekt i Etiopia, vedkommende vil bli engasjert i dette arbeidet.

 

Vi opplever økt etterspørsel etter vår kompetanse og ønsker derfor å styrke teamet med en kunnskapsrik kollega som trives med fart i svingene.

 

Vi søker etter en person med bred erfaring, også internasjonalt, erfaring som kan være relevant for prosjekter både i Norge og i bistandssektoren.  Primært er vi ute etter en person som kan lede vår internasjonale virksomhet innen bistands sektoren og andre internasjonale prosjekter.

 

Vi tilbyr faglig krevende og utviklende oppgaver i et kompetent og trivelig kollegium med god takhøyde. I tillegg til faglige resultater, erfaring og godt humør, verdsetter vi særlig egenskaper som selvstendighet, besluttsomhet og effektivitet.

 

Prosessen frem til en eventuell ansettelse er konfidensiell. Intervjuer starter så snart vi får henvendelser, og ansettelse så raskt vi har funnet den rette. Ytterligere informasjon om NORSKOG kan du lese på denne siden. 

 

For mer informasjon, kontakt Yngve Holth tlf. 918 32 236
Søknad sendes til yngve.holth@norskog.no