Arbeiderpartiet glemmer nok engang egne vedtak
30. januar 2020
NORSKOG på høring om Distriktsmeldingen
31. januar 2020

NORSKOG søker: Næringspolitisk rådgiver

NORSKOG er en nasjonal, næringspolitisk organisasjon for aktive skogeiere. Vi arbeider for å fremme økonomisk utvikling på skogeiendommene, basert på en sterk privat eiendoms- og råderett over eierens egne ressurser. NORSKOGs konsulentavdeling er samtidig Norges fremste skogøkonomiske fagmiljø innen anvendt skogbruk, noe som utgjør den faglige plattformen for vår næringspolitikk. Konsernet NORSKOG som består av NORSKOG og NORTØMMER har en omsetning på 1,9 mill m3, 1,3 mrd.kr pr år og 65 ansatte, hvorav 16 i morselskapet NORSKOG.

 

Næringspolitisk rådgiver

 

Eiendomsretten er under press fra så vel offentlige myndigheter som ulike interessegrupper, samtidig er det store muligheter innen bioøkonomien for en grønn, fornybar og bærekraftig næring som skognæringen. Vi har behov for å ytterligere styrke vår næringspolitiske innsats for å skape best mulige rammevilkår for et fremtidsrettet og lønnsomt norsk skogbruk. Gode rammevilkår for næringen skapes i et samspill mellom politikere, offentlige myndigheter og næringsaktørene og krever aktivt arbeid fra alle parter. 

 

Først og fremst er vi på leting etter en utadvendt person med engasjement for fagfeltet. I utgangspunktet har du minimum en mastergrad i skogbruk, jordskifte, arealplanlegging eller tilsvarende, men relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse.

 

Arbeidet spenner fra å lete frem og systematisere informasjon, til å underbygge og kommunisere våre standpunkter i de rette kanalene. Det kan være gjennom media eller overfor organisasjoner, politiske partier, offentlig forvaltning eller direkte med politikere.    

 

Du bør av natur være samfunnsengasjert, analytisk og kunne se løsninger i skjæringsfeltet mellom næring og samfunn. God fremstillingsevne er en forutsetning enten det er muntlig eller skriftlig, samtidig som du må stortrives i omgang med mennesker. Oppgavene er varierte og du bør like å jobbe både individuelt og i team.

 

Næringspolitisk arbeid kan virke abstrakt og krevende, men la deg ikke skremme. Vi har et erfarent lag med stort engasjement som vil gi opplæring og støtte. Jobben kan være aktuell for nyutdannede som ønsker å lære og utvikle seg.

 

Vi er en organisasjon i stadig utvikling og tilbyr en spennende mulighet for å få bred forståelse for hele skognæringen.

 

NORSKOG tilbyr konkurransedyktige vilkår og et trivelig arbeidsmiljø sammen med engasjerte medarbeidere på Lilleaker.

 

 

 

Det er ingen søknadsfrist, og vi ansetter når vi har funnet riktig person.

 

 

Henvendelse til:
Næringspolitisk sjef: Benthe E. Løvenskiold, tlf 91878054 el epost: benthe.lovenskiold@norskog.dev.indexportal.no
Adm. direktør: Arne Rørå, tlf 91335914, el epost: arne.roraa@norskog.dev.indexportal.no