Europa skriker etter biodrivstoff – produsentene klarer ikke skaffe nok
22. mars 2018
Nå blir det lettare å felle jerv i nasjonalpark
23. mars 2018

NORSKOG søker skogkonsulent

NORSKOG er en næringspolitisk organisasjon for aktive skogeiere dvs. eiere som har et aktivt forhold til utnyttelsen av sine skogressurser og hvor inntekten fra skogen utgjør en viktig del av eierens økonomi. En sterk, privat eiendomsrett og frihet til næringsutøvelse er sentralt i NORSKOGs næringspolitikk. NORSKOG har sammen med datterselskapet NORTØMMER en årlig omsetning på om lag 1 mrd. kroner og står for omsetning av 16% av tømmeret i Norge. Konsulentavdelingen leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt. 

NORSKOG søker skogkonsulent

NORSKOG har det fremste skogøkonomiske fagmiljøet i privat sektor i Norge. Vi arbeider med skogfaglige problemstillinger og utredninger i Norge og internasjonalt. Typiske problemstillinger er verdsetting av skogeiendommer, økonomiske analyser, utviklingsprosjekter, skatt, virkesforsyning, ekspropriasjon, skogvern, avvirkningsprognoser, FoU-prosjekter og annet. Vi opplever økt etterspørsel etter vår kompetanse og ønsker derfor å styrke teamet med en kunnskapsrik kollega som trives med fart i svingene.

Er du skogbruker på masternivå, gjerne med spisskompetanse på et spesielt felt, kan du passe inn i vårt team. Både nyutdannede og etablerte fagpersoner kan være aktuelle.

Vi tilbyr faglig krevende og utviklende oppgaver i et kompetent og trivelig kollegium med god takhøyde. I tillegg til faglige resultater, erfaring og godt humør, verdsetter vi særlig egenskaper som selvstendighet, besluttsomhet og effektivitet.

For orden skyld – prosessen frem til en eventuell ansettelse er helt konfidensiell. Intervjuer starter så snart vi får henvendelser, og ansettelse så raskt vi har funnet den rette.

Kontorsted Lilleaker, Oslo.

For mer informasjon, kontakt Yngve Holth tlf. 918 32 236
Søknad sendes til yngve.holth@norskog.dev.indexportal.no