Fredrik Veggeland ansatt som skogkonsulent
31. mai 2023
NORSKOG søker ny økonomimedarbeider
2. juni 2023

NORSKOG søker to nye skogkonsulenter

NORSKOG søker nå to nye skogkonsulenter.

NORSKOG er en av de fremste aktørene innen skogbruk i privat sektor i Norge, og er det ledende skogøkonomiske fagmiljøet i Norge innen anvendt skogbruk. Vi arbeider med varierte skogfaglige problemstillinger og utredninger i Norge og i utlandet. Vi opplever økt etterspørsel etter vår kompetanse. Derfor ønsker vi nå å styrke teamet vårt med to kunnskapsrike kollegaer til vår konsulentavdeling. 

 

Som ansatt hos oss vil du jobbe i et team av konsulenter. Sammen løser vi varierte oppgaver knyttet til skogbruk og utmarksforvaltning, samt bistår vår næringspolitiske avdeling ved behov. Et viktig prinsipp hos NORSKOG er frihet under ansvar, noe som vil si at du i stor grad styrer hverdagen din selv.  

 

Vi ser etter to kandidater som vil bidra på flere av konsulentavdelings fagfelt. I hovedsak en stilling med hovedvekt på miljøsertifisering (PEFC og FSC), og en annen med hovedvekt på GiS.  

 

Stillingenes hovedoppgaver vil være knyttet til: 

 

 • Skogeiers sakkyndig i forbindelse med frivillig vern av skog 
 • Miljøsertifisering 
 • Verdsetting av skog og skogeiendommer i Norge og Europa 
 • GiS 

 

Andre arbeidsoppgaver kan omfatte: 

 

 • FoU-prosjekter 
 • Digitale planløsninger og kartarbeid 
 • Eiendomsforvaltning 
 • Bistand til grunneiere i eiendomsrelaterte spørsmål 

 

Ønskede kvalifikasjoner: 

 

 • Skogfaglig utdannelse på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende mastergrad eller skogfaglig utdanning 
 • Erfaring med miljøsertifisering eller verdsetting av skog 
 • Viderekommen kompetanse innen IT og GIS 
 • Svært god språkbeherskelse av norsk og engelsk, skriftlig og muntlig 
 • Gjerne statistisk og økonomisk kompetanse
 •  Engasjement for skog og skognæringen 
 • Selvstendig og presis 

 

NORSKOG tilbyr 

 

Vi tilbyr hyggelige lokaler sentralt i Oslo (Lilleaker), en variert og spennende arbeidshverdag, et godt arbeidsmiljø, konkurransedyktig lønn, god pensjon og en fordelaktig bonusordning. Hos oss vil du få prøve deg på utviklende oppgaver i et kompetent og trivelig kollegium med god takhøyde og stor frihet. Det er mulighet for å benytte seg av hjemmekontor deler av tiden. Stillingsbrøk: 100 %. 

 

I 2021 ble vi sertifisert som en god arbeidsplass etter en grundig og upartisk undersøkelse fra Great Place to Work TM, og vi har en organisasjonskultur preget av rettferdighet og gjensidig tillit. 

 

Prosessen frem til en eventuell ansettelse er helt konfidensiell. 

 

Søknad med CV sendes til konsulentsjef Anders Ringstad på epost anders.ringstad@norskog.no. For mer informasjon, kontakt også gjerne konsulentsjef Anders Ringstad.

 

Søknadsfrist: 1. juli 2023 

 

 Om oss:

 

NORSKOG er en næringspolitisk medlemsorganisasjon for aktive skogeiere i hele landet. Vi representerer eiere som har et aktivt forhold til sine skogressurser, og hvor inntekten fra skogen utgjør en viktig del av eierens økonomi. NORSKOG arbeider næringspolitisk for å oppnå gode rammebetingelser for et aktivt skogbruk, og bistår skogeiere med skogfaglig rådgivning via vår konsulentavdeling. 

 

Tømmeromsetning og skogkultur går gjennom datterselskapet NORTØMMER. Sammen har vi en årlig omsetning på om lag 1,3 milliarder kroner eller 1.9 mill. kubikkmeter, og har 65 ansatte.