Ny løsning for bedre data fra skogsdrift
9. september 2020
Evaluering av strategi for forvaltning av hjortevilt
10. september 2020

NORSKOG styrker det næringspolitiske arbeidet

Julie er utdannet som jordskiftekandidat ved NMBU. Hun kommer fra stillingen som jordskiftekandidat i Rambøll, hvor hun blant annet arbeidet med grunnerverv. Julie er oppvokst på en landbrukseiendom, og har et stort politisk engasjement for næringen. Vi er svært glade for å ha Julie med på laget for å kunne påvirke enda mer i næringspolitiske saker, sier Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef i NORSKOG. Det næringspolitiske arbeidet er et av hovedformålene i NORSKOG.