Slik kan Meraker Brug-kjøpet komme skogeiere til gode
21. oktober 2022
Moelven: – Går inn i krevende tider  
31. oktober 2022

NORSKOG styrker sitt næringspolitiske arbeid

Kristine er utdannet jurist fra universitetet i Bergen, og er allerede et kjent ansikt i NORSKOG.
Kristine har jobbet i konsulentavdelingen i NORSKOG i 4,5 år, og kommer fra en stilling hvor hun har jobbet med tvistesaker og kontrakter for Nortømmer, i tillegg til å for NORSKOG ha jobbet med frivillig vern, og saker av eiendomsrettslig karakter for medlemmer og due diligence-saker.

 

Kristine går nå inn i en 60% stilling som næringspolitisk rådgiver. De resterende 40% skal brukes på fortsatt å ha et tak rundt tvistesaker, kontraktsarbeid og oppfølging i Nortømmer, samt juridiske problemstillinger knyttet til eiendomsrett for NORSKOG. Dette vil være viktige områder å opprettholde kunnskap om, også for det næringspolitiske arbeidet.

 

På det næringspolitiske plan kommer Kristine til å jobbe mye med noen av hovedformålene til NORSKOG som eiendomsrett, klima- og miljøpolitikk og industripolitikk. Rettspolitikk er en stor del av næringspolitikken, og veldig mye av det næringspolitiske arbeidet ligger i skjæringspunktet mellom skogbruk, juss, økonomi og politikk.

 

Næringspolitisk sjef i NORSKOG, Benthe E. Løvenskiold er svært fornøyd med å ha fått Kristine med på laget. «I mange av de sakene vi arbeider med er det en stor fordel med juridisk kompetanse. Derfor vil dette være en stor styrke i vårt arbeid i næringspolitikken», sier hun.

Det næringspolitiske arbeidet er et av hovedformålene i NORSKOG.