Statsforvalteren presenterer Innlandsskogbruket 2020 i tall
16. april 2021
Skattebetalerforeningen vil heve grense som har stått uendret i 30 år
19. april 2021

NORSKOG-webinar om skatt 20.april

NORSKOGs webinar om skatt

 

Zoom tirsdag 20.april kl. 18.00 – 19.30

 

Vi rydder i skattejungelen:

 

Hva er Virksomhetsbegrepet i skog? Kapitalskogeier, mva, tilskudd, skogfond mm

Hva skal med på Tømmerkonto og hvordan får du utnyttet den?

Kan du redusere Formuesskatt og formuesgrunnlag (RF-1016)?

Hvordan virker Skogfond og hvordan bruker du det?

Hvordan håndteres Skatt for skogsbilveglag?

Er det Skatt på erstatninger og skogvern (betinget skattefritak)?

 

Både nye og mer erfarne skogeiere er velkomne!

 

Du melder deg på her