Distriktsårsmøtene i NORSKOG avlyses
12. mars 2020
NORSKOG og NORTØMMER har tatt aktive grep for å forhindre koronasmitte og begrense konsekvenser av det pågående virusutbruddet
14. mars 2020

NORSKOGs årsmøte den 23. april er avlyst inntil videre

Til medlemmer av NORSKOG.

 

Med bakgrunn i den pågående og usikre situasjonen med Korona-smitte ser vi oss dessverre nødt til å avlyse NORSKOGs årsmøte. Det er i dag umulig å si noe om når det er forsvarlig å avholde et slikt møte. Vi vil komme tilbake med informasjon om dette på et senere tidspunkt.