Ny markedsdirektør i Moelven Timber
2. desember 2019
Norske Skog og Borregaard i samarbeid om biokompositter
3. desember 2019

NORSKOGs høringssvar på forskrift for rente

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å endre skadeerstatningsloven § 3-9 slik at det gis en egen lovhjemmel til å fastsette kapitaliseringsrente ved personskadeoppgjør i forskrift.

NORSKOG har levert inn sitt høringssvar.

Dette kan du lese her:Høringsuttalelse NORSKOG forslag om hjemmel for forskrift om kapitaliseringsrente