Arveavgiften – før, nå og i fremtiden
5. mars 2020
Motorferdselloven m. forskrift – høringsuttalelse fra NORSKOG
5. mars 2020

NORTØMMER i gang med «nye» StanForD 2010

Den nye standarden for StanForD 2010 gjør det lettere å starte opp drift, oppdatere lister og å skifte sortimenter undeveis. I tillegg åpner den for datalagring av flere detaljer i forbindelse med drift og tømmer. Den er nå underutprøving hos NORTØMMER.

 

Tekst: Håkon Skaraberget

 

I takt med veksten de siste årene, og flere industriavtagere av virke, er NORTØMMER nå i gang med implementering av StanForD 2010-standarden for filutveksling mellom hogstmaskin og oppdragsgiver.

 

Ny og oppdatert versjon

StanForD2010 er skogbrukets standard for filhåndtering til og fra skogsmaskiner som avvirker etter CTL-prinsippet (Cut to Length/kortvirke). 2010-standarden er en oppdatert og videreutviklet versjon av StanForD-standarden som er benyttet siden slutten av 1980-tallet. Det er flere vesentlige endringer i standarden, (se FAKTA under).

 

Fortløpende oppdatering er den store fordelen

Muligheten for å endre apteringsfiler underveis i en drift trekkes frem som den viktigste forskjellen. Det er særlig mye å hente på dette med produksjon i større geografier til samme kjøper. Da er StanForD 2010 et meget effektivt verktøy for å endre dette underveis i en leveranseperiode. Martin Storberget er ansvarlig for apteringsoppfølgingen i NORTØMMER, og han ser store fordeler med å benytte seg av den nye standarden.

– Den store fordelen er at det er mye enklere å følge opp apteringen, og det er mye enklere å holde kontroll og ha et system på apteringsfilene både for entreprenøren og for meg. Hvis maskinene i tillegg er på nett er det veldig enkelt å sende ut nye PIN-filer over nett, samt kunne tilby entreprenørene fjernstyring via TeamViewer hvis det skulle være behov for dette, sier han.

Storberget understreker fordelen av at apteringsinformasjon holdes fortløpende fersk i maskinene med denne standarden.

 

Full uttelling med ny maskinpark

Hittil har imidlertid ikke standarden vært utprøvd i veldig stor skala i Norge, men dette vil komme med ny og oppdatert maskinpark, mener Terje Rundberget i John Deere Forestry AS. Da vil man få full uttelling for alle fordelene:

– Når den nye standarden kan brukes i full skala, vil det gjøre det lettere å starte opp drift, samtidig som man kan skifte sortimenter under driftene. I tillegg åpner den for datalagring av flere detaljer i forbindelse med drift og tømmer, sier Rundberget.

 

Han legger imidlertid til at det kreves gode systemer for å oppdatere sortiment og at systemet foreløpig er sårbart for feil med ID-merking av treslag og sortiment. Man bør ikke blande gammel og ny standard hvis man skal ha full uttelling for den nye standarden. Men NORTØMMER og Storberget jobber aktivt med å lage en god struktur på sortimentene.

Tom Volsdal i Komatsu ser også veldig positivt på at NORTØMMER begynner med dette og konstaterer at dette er framtida!

 

Fornøyde test-entreprenører

Det ligger også en oppside for maskinfører og entreprenør i den nye standarden som flettes inn i maskinens flåtestyringssystem. Entreprenørene Helge Berger og Anders Aaneby som bruker den nye standarden og er svært fornøyde. De syns den er veldig enkel og grei for å oppdatere lister, og når det dukker opp nye sortimenter.

Under prøveperioden har NORTØMMER laget PIN-filene selv med en software som er kompatibel til å lage filer for alle hogstmaskintyper. Storberget har vært ute hos entreprenørene med filene og hjulpet i gang med importering og igangkjøring.

 

 

FAKTA:

DE VIKTIGSTE ENDRINGENE I STANDARDEN:

  • Hvert sortiment er identifisert som en såkalt «PIN-fil», og disse kan endres og oppdateres underveis i driften.
  • Hver PIN-fil er identifisert med en produkt-ID som gjør det enkelt å erstatte gamle PIN-filer med nye til enhver tid.
  • Det er enklere å sende ut nye sortimenter ved at hogstmaskinen får PIN-filer i stedet for ei ny apteringsfil.
  • Tidligere har alle sortiment vært lagt inn i en større apteringsfil, og vesentlige endringer av sortiment har vært en større operasjon for maskinens apteringsprogram.
  • Kompatibelt med flere ulike datasystem enn tidligere.
  • Mye enklere å holde orden på sortimentskoder og sortimentsnavn.

 

 
StanForD 2010– modern kommunikation med skogsmaskiner Skogforsk (skogforsk.se)