Rigide lover hindrer Værdalsbruket fra å utnytte ressursene fult ut
29. juli 2021
Statsministeren planter skog
4. august 2021

NORTØMMER og Hogst AS fortsetter samarbeidet

Foto: Hogst AS

Får straffedømte ut i jobb

Hogst AS er et norsk selskap med mål å hjelpe straffedømte ut i jobb. Konseptet ble satt til livs i 2015 etter initiativ fra Ståle Gjersvold fra TrønderEnergi i 2015, og ble etablert som selskap i 2016. Selskapet eies i dag av Røde Kors og TrønderEnergi, samarbeider med Nettverk etter soning.

 

Hogst AS tar på seg varierte oppgaver, deriblant linjerydding, ungskogpleie og planting. Selskapet har hatt stor suksess, og daglig leder Vegard Nytrø Mer forteller at de får flere og flere oppdrag for hvert år.

 

Fokus på kvalitet

Hogst AS har nylig plantet for NORTØMMER, og Vegard Nytrø beskriver samarbeidet som svært vellykka. – Vi ønsker å bli behandlet seriøst, og NORTØMMER behandler oss seriøst.

 

Selv om Hogst AS har et samfunnsnyttig formål, krever de å bli behandlet som andre aktører. – Vi har ansatte som ikke får seg jobb så enkelt, men ønsker å få stilt samme krav som andre. Ingen forskjellsbehandling. Vi vil bli målt på det vi gjør og ikke det vi har gjort.

 

Fortsetter samarbeidet

Hogst AS og NORTØMMER har nylig inngått en større samarbeidsavtale om rydding av kraftgater utover høsten. – Det er viktig å for oss å få på plass forutsigbare avtaler, kommenterer Nytrø. –  Avtalen vi har med NORTØMMER har vært viktig for forutsigbarheten og for å få flere ut i arbeidslivet.

 

Artikkelen fortsetter under bildet.

 

Foto: Hogst AS

Ønsker å utvide

Frem til nå har Host AS i hovedsak arbeidet i Trøndelag, men håpet er å utvide. –  Østlandet blir jo det neste. Der er det mange fra målgruppen og større kunder.

 

En potensiell utvidelse vil være bra for Hogst AS. Per i dag har de åtte ansatte, men det er langt flere som ønsker seg en stilling i selskapet. Nytrø tror at en av grunnene til at selskapet er så populært er fordi arbeidet som utføres er synlig, og det er gode rammer for å måle om arbeidet er gjort riktig.

 

Egenlært

De ansatte er i stor grad egenlært, men har også tatt en del kurs for å øke kompetansen. – Det greit å få inn NORTØMMER som gir oss faglig dybde, forteller Nytrø.

 

NORSKOG og NORTØMMER er på sin side svært fornøyd med arbeidet Hogst AS har gjort, og ser frem til å fortsette det til høsten.

 

Les mer om Hogst AS her.