Gledelig lavt sykefravær i skogbruket
15. januar 2019
Brutte målekjeder – kan vi redusere risikoen?
16. januar 2019

NORTØMMER omsatte 1.722.000 m3 og satte med det ny volumrekord i 2018.

NORTØMMER omsatte 1.722.000 m3 og satte med det ny volumrekord i 2018.

 

2018 var et godt år for hele skogbruket. Vi er svært godt fornøyd med den utviklingen NORTØMMER har hatt i markedet. Volumresultatet ble litt bedre enn planlagt og lønnsomheten er god. De siste 2-3 år har vi jobbet mye for å videreutvikle våre logistikk-løsninger både på bil, bane og båt.  Dette har vi fått god uttelling for i 2018. Vi har også bemannet opp og innrettet oss mot videre vekst i 2019, sier styreleder i NORTØMMER Arne Rørå.