Utmark som næring – nytt kurs
15. mai 2019
Färskt papper mer miljövänligt än returpapper
16. mai 2019

Ny nettside om forskning og forvaltning på elg og skog i Norge

En tverrfaglig gruppe forskere fra NTNU, NINA og NIBIO har lansert en ny nettside om forskning og forvaltning av elg- og skogøkosystemer i Norge. De er på utkikk etter personer som har en eller annen form for interesse for temaet og kan få en nytte av en slik side.

Nettsiden heter www.EcosystemMoose.com

 

Poenget med denne nettsiden er å gi en bred oversikt over forskning og problemstillinger som er relevante når man skal forvalte boreale skogøkosystemer i Norge. Det skjer nå en endring i hvordan vi forvalter natur som tar oss vekk fra den tidligere sektorbaserte forvaltningen, til en ny modell hvor økosystemet forvaltes i sin helhet. Dette er ment å i større grad lede oss mot flerbruk og bærekraftig utvikling. I praksis betyr dette et stort behov for kunnskap på tvers av fagdisipliner og aktører i samfunnet. Denne nettsiden skal være et bidrag for å få til dette ved å lage en samlingsplass for økosystem-basert forvaltning.

 

På denne siden kan forskere, forvaltere og andre interessegrupper møtes, dele erfaringer og visjoner for fremtiden. En viktig grunn til at denne nye metoden prøves er at man ønsker å gjøre forskningen mer relevant og lydhør til de behovene som finnes ute i samfunnet. Initiativtakerne trenger dine synspunkter og din kunnskap! Derfor inviterer de alle  med interesse for skogøkosystemet til å bli med på dugnad. Gjennom kommentarfeltene på nettsiden kan man gi sitt bidrag til kunnskapsbasen gjennom å stille spørsmål, dele sine meninger og erfaringer eller ved å foreslå relevant litteratur. Sammen kan vi øke bredden på det kunnskapsgrunnlaget som vil ligge til grunn for morgendagens forvaltning og gjøre vårt for å sikre en bærekraftig utvikling og rettferdige prosesser.

 

Du kan også lese mer om prinsippene bak denne typen inkluderende forskning her.