Norske Skog inviterer kommunen inn på tomta
23. august 2019
Myten om nullskattyterne
26. august 2019

Ny svensk utredning skal styrke eiendomsretten

Beautiful view on foggy forest mountains in northern Norway

«Regeringen tillsätter en utredning med uppgift att stärka äganderätten för skogsägare. Den ska också ge förslag på nya ersättningsformer vid inskränkningar i brukanderätten.

Regeringen säger i ett pressmeddelande att syftet är att få fram förslag på hur äganderätt och rättssäkerhet gällande skog ska stärkas.»

Det forteller Skogen. Les mer her:

– Det er nettopp en slik utredning Norge har behov for og NORSKOG har etterlyst. Burde ikke norske myndigheter samarbeide med svenskene om dette? sier direktør for NORSKOG Arne Rørå om den svenske utredningen.