«Regjeringa vil bruke meir avansert biodrivstoff og bygger opp under norsk produksjon».
12. oktober 2018
Økt bevilgning til beredskap og håndtering av skogbranner i 2018
15. oktober 2018

NYANSATT MARKEDSSJEF I PEFC NORGE

Morten Haugerud, PEFC.

 

Morten Haugerud er fra 1. oktober ansatt som markedssjef i PEFC Norge. Morten skal lede et 3-årig prosjekt hvor målet er å styrke posisjonen til PEFC, både i verdikjeden og mot allmennheten.

Morten kommer fra en stilling som forretningsutvikler i Orkla Foods og har lang og bred erfaring innen markedsføring og salg. Han har også jobbet i Landbruksdepartementet og kjenner skogbruket godt fra den praktiske siden. Morten kommer fra Aurskog hvor han bor og driver et gårdsbruk.

Morten går til jobben som markedssjef i PEFC Norge med oppriktig engasjement: «Verden er helt avhengig av skogen framover, både som råstoffkilde og klimaløser. Skogen har en nøkkelrolle i verdens økosystemer og er viktig arena for rekreasjon og friluftsliv. Alt dette må balanseres og her kommer PEFC inn som et viktig verktøy for å sikre fortsatt bærekraftig skogbruk i Norge.

Jeg ble trigget av hovedutfordringen i jobben; nemlig å få flere i verdikjeden til å bruke PEFC som en konkurransefordel ut i markedet og mot forbrukerne. Forhåpentligvis kan jeg bidra med markedstenkning og markedsføringskompetanse inn i prosjektarbeidet. Jeg gleder meg veldig til å møte bedrifter og folk i skog- og trenæringen for å finne ut hvordan vi kan samarbeide mot felles mål.»

PEFC er verdens største sertifiseringsordning for bærekraftig skog. PEFC er dominerende i Norge med omlag 95% av tømmervolumet. Hovedutfordringen i prosjektet er å få flere bedrifter til å knytte seg til ordningen gjennom sporbarhetsbevis (Chain of Custody) og til å bruke PEFC-logoen på sine produkter. Prosjektet vil også jobbe med tiltak for å fremme kjennskapen og holdningen til PEFC merket blant forbrukerne samt å stimulere markeder og etterspørsel for PEFC sertifiserte produkter, f.eks. i byggesektoren og i bruken av emballasje.