Tømmerterminaler på Kongsvinger og Sørli prioriteres i ny transportplan
10. juni 2021
Skogbruk gir klimagevinst på kort og lang sikt
14. juni 2021

Nye kurs i den digitale skogskolen

Skogskolen kommer nå med nye kurs innenfor temaene ungskogpleie, planting og skogbrannberedskap.

Skogbrand står bak utviklingen og finansieringen av Skogbrannkurset.

 

Den digitale skogskolen er skognærings fellessatsing for opplæring i skogbruket. Her vil det etter hvert være tilgjengelig både enkle grunnleggende kurs som sikter mot interesserte som ikke har mye forkunnskaper og noe mer avanserte kurs. Det første kurset som kom i denne serien var et enkelt grunnleggende kurs i planting som kom i 2020. Nå har det kommet et mer dyptpløyende kurs i planting samt kurs i ungskogpleie og skogbrannberedskap. Kursene anbefales.

 

For å vise noe av innholdet i kursene, er det laget noen enkle filmsnutter med plantetips. En spilleliste med filmsnuttene på YouTube finner du her.

 

Kursene er laget av Skogkurs, i nært samarbeid med arbeidsgrupper med erfarent personell fra skogeierandelslagene og NORSKOG/NORTØMMER.

 

Skogbrand står bak utviklingen og finansieringen av Skogbrannkurset. Kurset er utarbeidet for målgruppen skogsentreprenører og maskinførere, slik at de kan drive trygg maskinell skogsdrift og markberedning også i skogbrannsesongen.

 

Ta kontakt med Øyvind Sørhuus v/NORSKOG på e-post oyvind.sorhuus@norskog.no om du ønsker å gjennomføre noen av kursene.