Planting langs kysten må opp – hva kan gjøres?
2. mai 2023
Innspill til Nasjonal handlingsplan for naturmangfold
5. mai 2023

Økte skogpriser i Sverige

Handelsbanken i Sverige skriver at dette viser at skog, på tross av økonomisk turbulens med stigende renter, og mørkere konjunkturtrender i 2022 har vist seg å være en god beskyttelse mot inflasjon.

 

Store regionale forskjeller 

 

Går man dypere ned i statistikken viser denne store regionale forskjeller. Prisøkningen i nord er kraftigst, med hele syv prosent vekst.

 

– Disse resultatene stemmer med våre erfaringer, samt tall fra Finland, sier Arne Rørå, direktør i NORSKOG.

 

Økt etterspørsel og kortere transport

 

Utviklingen skyldes i hovedsak etablering og planlegging av ny industrikapasitet fra midt til nord i både Sverige og Finland. Dette medfører økt etterspørsel og kortere transport av tømmer fra disse områdene.

 

– Selv om prisen for skog nå utjevnes noe, er det fremdeles betydelige forskjeller. I Sverige måles prisen for skog i skogskubikkmeter og ikke i dekar slik som i Norge. Prisen per skogskubikkmeter er 385 SEK i nord, 560 SEK i Midt-Sverige og 911 SEK i sør, påpeker Rørå.

 

Handelsbankens Jesper Forsman, segmentsansvarlig for skog i Handelsbanken, sier at de ser at skogprisene på lang sikt kommer til å øke i hele landet, men at man allikevel ikke kan forvente realprisøkning i 2023.