Enighet på Stortinget om at palmeoljedieselen skal bort
22. november 2018
Skogeier ber folk slutte å hugge ned juletrær fra skogen hans
23. november 2018

Ola Aamodt (Hamar) og Erik Ødegård (Trysil) mottar stipend for beste studenter

– Det var lett å observere at disse to har potensial. Vi hadde en ledig stilling og fant fort ut at vi burde ansette begge to. De har gått rett inn i vår løpende virksomhet og har allerede vært ute i mange oppdrag. Å ha nyutdannede personer med stor kapasitet inn i virksomheten, tilfører oss ny energi og gir oss større kapasitet. At Velg Skog også tildeler dem stipender for å være blant de beste masterstudentene, synes vi er veldig hyggelig, sier Yngve Holth.

 

NORSKOGs konsulentavdeling arbeider innenfor et bredt spekter av skogfaglige oppgaver med skogøkonomi som spesialfelt. Aamodt og Ødegård arbeider i store deler av denne porteføljen og vil arbeide med prosjekter i inn- og utland.

 

 

Velg Skog stipend til skogfagstudenter

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud delte ut til sammen 225.000 kroner i stipend til skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet (INN – Evenstad).

 

Stipendene skal bidrag til rekrutering av nye studenter til skogfagstudiene, og dermed sikre riktig og god kompetanse som næringa har behov for i årene som kommer.

 

Velg Skog

Stipendene deles ut av foreningen Velg Skog som består av 25 ulike bedrifter og aktører fra skognæringen i Norge.  Skog- og trenæringen er en komplett verdikjede som har en stor og viktig betydning i det grønne skiftet vi står overfor i dag og i framtiden. Produktene vi henter fra skogen har forutsetninger for å øke i omfang, men da er vi avhengig av nye kloke hoder i hele kjeden.

 

Fem studenter fikk stipend

Et masterstipend på 50 000 kroner ble delt ut til tre skogmasterstudenter ved NMBU med beste karaktersnitt. Forutsetningen for å få stipendet er at studentene har fullført på normert tid.

 

I tillegg deles det ut et stipend på 50 000 kr for beste masteroppgave ved NMBU og et stipend på 25 000 kr for beste bacheloroppgave ved INN – Evenstad.  Oppgavene ble vurdert av representanter fra skognæringen, forvaltningen og instituttene. Kriteriene som ble lagt til grunn var tema, resultater, originalitet, kvalitet og formidling.

 

Tittelen på bacheloroppgaven var ‘Variasjon i høstskudd og toppskader hos gran (Picea abies): påvirkning av vekstforhold og genetikk‘ og på masteroppgaven var tittelen ‘Vaksinering av gran – fysiologiske og morfologiske effekter av metyljasmonat‘.

 

Stipendene for 2018 gikk til:

Masterstipend NMBU – 50 000 kr:

  • Kine Fliflet fra Lillehammer
  • Erik Ødegård fra Trysil
  • Ola Westby Aamodt fra Hamar

 

Masteroppgave NMBU – 50 000 kr:

  • Thomas Olufsen Skrautvol fra Ås

 

Bacheloroppgave INN-Evenstad – 25 000 kr:

  • Maren Lomsdal fra Søndre Land