SSB: – Hver tredje landbruksoverdragelse er fritt salg
20. september 2019
Norske Skog på vei tilbake til Oslo Børs
23. september 2019

Omsetning av landbrukseiendommer i 2018

– Dersom vi skal få ned gjennomsnittsalderen på norske eiere, må flere foreta generasjonsskifte tidligere eller man må selge til noen som er yngre enn seg. Statistikken viser at det ikke er noen positiv trend på dette.

 

Tekst: Yngve Holth

 

SSB fører statistikk over omsatte landbrukseiendommer i Norge. Når man leser denne statistikken, må man huske på at den omfatter alle eiendommer som ligger innenfor SSBs definisjon (eiendommen må ha minst 5 daa jordbruksareal eller minst 25 daa produktiv skog) og slik sett inneholder den svært mange eiendommer som vi til vanlig ikke ser på som landbrukseiendommer. Men siden definisjonen er konstant, vil statistikken uansett vise trender.

 

SSB har i dag sluppet statistikk over eiendomsomsetning i landbruket.

https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/artikler-og-publikasjoner/hver-tredje-landbruksoverdragelse-er-fritt-salg

 

I 2018 ble det omsatt totalt 8 361 overdragelser. Fra 2017 til 2018 er dette en nedgang på 4,7 % Trenden er faktisk svakt negativ også over et lengre tidsrom.

 

 

Hvis vi ser videre på andelen omsetning i fritt salg, skriver SSB at andelen fritt salg har økt med 29 % fra 2009 til over 33 % i 2018. Men her tar de ikke hensyn til at totalt antall omsetninger har gått ned. Det innebærer bare at antall frie omsetninger har holdt seg noe bedre enn de øvrige omsetningene.

 

 

 

Som nevnt må man ikke overdrive analysene av disse dataene fordi man ikke kan dele opp statistikken på eiendomstype, arealkategorier mv. Men man ser uansett at antall omsetninger i landbruket faktisk går nedog at andelen frie omsetninger i beste fall holder seg nokså konstant.

 

Dersom vi skal få ned gjennomsnittsalderen på norske eiere, må flere foreta generasjonsskifte tidligere eller man må selge til noen som er yngre enn seg. Statistikken viser at det ikke er noen positiv trend på dette.

 

Da enkeltpersonsforetakene fikk redusert skatt fra 2016, håpet vi at antallet frie omsetninger ville gå opp. Og det kan godt tenkes at det skjedde for en del eiendomstyper. Men dersom denne virkningen faktisk er der, har det altså ikke gitt utslag på statistikken. SSBs tall viser altså at det ikke pågår noen strukturrasjonalisering av betydning i næringen.