Arbeidsgruppe skal vurdere ordninger for godsoverføring fra vei til jernbane
8. mai 2018
Forslag til endringer i reglene knyttet til erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt, høringsuttalelse fra NORSKOG
11. mai 2018

Oppløsning av deltakerlignede selskap uten realisasjonsbeskatning

Norges Bondelag og NORSKOG har sendt et felles brev til Finansdepartementet om Oppløsning av deltakerlignede selskap uten realisasjonsbeskatning. Vår erfaring er at den høye skattebelastningen ved oppløsning er til hinder for at disse eiendommene selges eller blir overdratt til en av eierne, noe som i mange tilfeller er ønskelig.

forest of pine

Hele brevet til Finansdepartementet kan du lese her:

Oppløsning av ansvarlige selskaper uten realisasjonsbeskatning