Barkbillene har ikke fryst ihjel
13. mai 2019
Flere vil bygge skogsveger
14. mai 2019

Planter nesten dobbelt så mye

Skogkulturansvarlig i Nortømmer, Ole Harald Løvenskiold Kveseth

– Allerede nå er vi gang med vårplanting av 4,5 millioner planter. Og blir høstplantingen som forventet, vil totalen komme opp i rundt seks millioner planter i jorda for 2019, forteller Kveseth. Han kan bekrefte at plantelagene er i full gang i skogen i de områdene som er klare etter vinteren. I kystklimaet på Vestlandet er mye av plantejobben allerede gjort og 1. mai begynte man på Østlandet og i Trøndelag også.

 

Fra tørke til frost

Selv om forholdene her har variert veldig fra høye temperaturer og tørke til akutt frost.

– Ja, vi ble litt overraket da det lå snø her i forrige uke. Enkelte steder falt det så mye som en halv meter, så da måtte plantelagene flytte litt nedover i høydelagene for å å få gjort jobben sin. Men det går fint å sette plantene selv om det er et tynt snødekke, sier Kveseth.

Litt snø gir også den ellers så tørre marka litt fukt. – Den tørre våren har skapt skogbrann fare i tørr lyng og vegetasjon, men jorda er fuktig etter vinteren, så vi har ikke vært redde for at plantene som settes nå i vår skal tørke ut med det første, påpeker han.

 

Rekordhøy hogst gir stor planteaktivitet

Det voldsomme hoppet i planteaktiviteten hos Nortømmer skyldes fortrinnsvis den rekordhøye hogsten i fjor, særlig som resultat av at man inntok nye områder med nye virkeskjøpere i Trøndelag og Agder. Dette ga nye markedsandeler. Men det var også en generell økning i de tradisjonelle områdene på Østlandet og Vestlandet som var med å gi rekordresultater i 2018. Og i hogstkontraktene ligger planteavtalene. – Ja, de fleste avtaler å planting når de hogger. Bare et fåtall velger å organisere plantingen selv og ofte er det større eiere som har eget apparat. Noen av disse har vi også solgt planter til, forteller Kveseth.

 

Plant også på furumark

Kveseth opplever at skogeierne i stor grad tar ansvar for god foryngelse etter hogst over hele landet. De nye digitale hogstkontraktene får man ikke godkjent uten å ha svart på hvordan man tenker å forynge igjen. Også på furumark som tradisjonelt har forynges naturlig, plantes det nå mer, forteller han. – Flere går bort fra naturlig foryngelse på furumark. Jeg tror det skyldes at folk blir mer og mer oppmerksomme på planteforedlingen som gjøres. Folk skjønner at kvaliteten på en kjøpt plante kan bety en bedre skog og bedre skogøkonomi. Da er det ikke verdt å spare noen kroner i starten av omløpet, påpeker Kveseth.

 

Planlegg tidlig

Kveseth har ikke hatt problemer med å få tak i planter til årets jubelsesong. Men han oppfordrer alle til å planlegge godt og formidle hva de ønsker tidlig, for å sikre levering. – Plantene må jo sås i planteskolene et til to år før de skal plantes ut. Så jo tidligere vi vet hva skogeierne planlegger jo bedre. Da blir det lettere å sørge for nok planter til alle. Det er også med å senke risikoen for å overprodusere planter som må kastes. Det er dyrt.

 

Markbered og plant tett nok

Skogkultursjefens plantetips er å markberede og plante tett nok!

– Planter du rett etter hogst kan markberedning hjelpe mot snutebillene. Alternativt kan du bruke voksede planter. Venter du noen år med plantingen for å slippe snutebilleproblematikk, kan ugraset slå opp og konkurrere med plantene. Da er markberedningen god å ha mot konkurransen. I tillegg hjelper markberedning både mot tørke og frost. Totalt sett er effekten større vekst og overlevelse og dermed også billigere supplering og raskere omløp, avslutter Kveseth.

 

Line Venn