Den nye tømmerkaia i Egersund er åpnet
11. september 2019
Treindustrien med roboter og sensorer på timeplanen
12. september 2019

Positiv start på Dialogforum – lyttende Landbruksminister

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og næringspolitisk sjef i NORSKOG Benthe E. Løvenskiold under omvisning på Moelven der Statsråden la frem strategien i mars.. (påbudt med vernebriller)

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad hadde invitert hele bredden av aktører til dette Dialogforumet. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/presseinvitasjon—dialogforum-for-skog–og-trenaringen/id2668069/ 

 

Foto: LMD

Temaene i det tre timer lange møtet var mange, men Statsråden var opptatt av å starte med det forsamlingen mente var viktigst. Det ble derfor nedsatt arbeidsgrupper som skulle jobbe videre med utvalgte tema innen bl.a. båndlegging av areal, forskning og utdanning. 

 

NORSKOG spilte tidlig inn behovet for å også ha med andre departement, da det er mange temaer innen skogbruket som går langt inn i andre sektorer. Dette ble tatt godt imot, og LMD vil sørge for at de aktuelle departement vil være med videre der det er nødvendig. 

 

Vi er veldig glade for at Statsråden har tatt tak i dette, sier næringspolitisk sjef i NORSKOG Benthe E. Løvenskiold.  Møtet var virkelig DIALOG der alle fikk være med å bestemme hvordan arbeidet skulle gjøres fremover. 

 

Statsråden lytter til innspill fra NORSKOG. Foto LMD