NORSKOG søker ny konsulent!
17. november 2021
NORSKOGs innspill til Klimautvalget 2050
24. november 2021

Dette bør du gjøre etter helgas skogskader

Store skader

– Til nå har vi mottatt drøyt 200 skademeldinger, og det kommer fortsatt inn nye. Vi regner med at det vil ta noen dager før vi får full oversikt, sier Per Asbjørn Flugstad, administrerende direktør i Skogbrand. – Etnedal, Begnadalen, Hallingdal og deler av Telemark ser ut til å være særlig hardt rammet. Samlet sett er det store områder som er berørt.

 

Undersøk skogen din

NORSKOG oppfordrer skogeiere til å ta kontakt med Skogbrand og skogbruksleder så fort som mulig, slik at en fort kan få en oversikt over skadebildet. Dersom du har skog i berørte områder, bør du undersøke tilstanden snarest. Skogeiere som har avtalt hogst må være forberedt på å vente, da opprydningsarbeid vil bli prioritert.

 

Vent med opprydning i forsikret skog

Dersom skogen er forsikret, må du vente med tiltak til skadefeltet er taksert. Ta gjerne mange bilder av området. Om du ikke venter, kan du miste retten på erstatning.

– I informasjonen til de skadelidte understreker vi at de må vente med tiltak i skadefeltet til skadene er besiktiget. Hvis ikke kan erstatningen bortfalle, sier Flugstad.

 

Etter at skaden er taksert, og saken er avsluttet, bør du ta få ut det skadete virket så fort som mulig, for å forhindre  insektskader på gjenstående skog. Slike skader blir ikke dekket av Skogbrand.

 

Opprydningsarbeidet

Opprydningsarbeid kan være farlig å gjennomføre selv. Er du uten erfaring, bør du overlate arbeidet til profesjonelle. Opprydding etter storm er ikke som annen avvirkning, og bør utføres med hogstmaskiner, ikke motorsag.

 

– Vindfallhogst er risikabelt og forbundet med svært mange farlige operasjoner. Arbeidsmetoder og rekkefølge er viktig. Ingen bør sette i gang uten å være helt trygg på dette, og man må ha tilgang til aktuelt hjelpeutstyr.

 

Dersom du er interessert i å lære å rydde etter vindfall, kan du melde deg på Skogkurs sitt kurs her.

 

Skadeoppgjør

Takseringen av en skogskade tar utgangspunkt i hvor stort areal som er omfattet, den skadede skogens alder og bonitet samt om skaden er total eller delvis. Skadeavdelingen i Skogbrand behandler deretter informasjon fra takseringen og foretar et skadeoppgjør.

 

– Selve erstatningen beregnes ut fra en fast tabell, etter fratrekk av en egenandel som i de fleste tilfeller tilsvarer 3000 kroner, sier Per Asbjørn Flugstad.

 

Kontaktperson i Skogbrand: Per Asbjørn Flugstad, adm. direktør i Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig, telefon 482 12 580

 

Les mer på Skogbrands nettsider her og her.

Skade kan du melde her.