Vurdering av hjorteviltforvaltningen
12. mai 2021
NIBIO ser barkbilleskader ved hjelp av satellitt
20. mai 2021

Rammeavtale for luftledningsanlegg er fremforhandlet

NORSKOG oppfatter avtalen som god og balansert.

NORSKOG, Norges Skogeierforbund og Norges Bondelag har sammen med de tre store grunneierne Opplysningsvesenets Fond, Statskog SF og Finnmarkseiendommen, fremforhandlet en ny rammeavtale som skal brukes ved forhandlinger om rettigheter til kraftledninger (kalles «luftledningsanlegg»).

 

Forhandlingsmotpartene har vært bransjeforeningen Energi Norge som organiserer de fleste kraftprodusenter og nettselskaper i Norge, og standardiseringsselskapet REN.

 

Etter NORSKOGs oppfatning er avtalen blitt en god og balansert avtale som regulerer relevante forhold rundt etablering og drift av luftledningsanlegg. Avtalen er et produkt av et godt og løpende samarbeid mellom grunneierorganisasjonene som gjør at man kan utnytte ressursene mer effektivt.

 

Avtalen består av selve standardavtalen og en veileder. NORSKOG anbefaler alle sine medlemmer om å kreve at denne standardavtalen legges til grunn når man får henvendelser fra sitt lokale nettselskap om etablering av et luftledningsanlegg.

 

Den fremforhandlede avtale dekker ikke nedgravde kabler. Forhandlinger om en standardavtale om kabler, pågår.

 

Avtalen finner du her: Avtale for luftledningsanlegg.

Veilederen finner du her: Veileder til Grunneieravtale Luftledningsanlegg