– Skogbruksplanlegging vil bli enda viktigere i fremtiden
7. november 2021
NORSKOG på skogstur med Landbruks- og matministeren
8. november 2021

Råstoffbehovet og tømmermarkedet i fokus på SKOGFORUM på Honne

Råstoffbehovet – er det nok?

Thomas Skadal, CEO hos Biozin Holding AS, og Cecilie Jonassen, CEO hos Vow Green Metals, presenterte sine bedrifter, og deres fremtidige behov for råstoff fra skognæringen.

 

Biozin Holding AS skal benytte seg av banebrytende IH2-teknologi til produksjon av bioråolje basert på råstoff fra skogen og sidestrømmer fra sagbruket. Skadal estimerer at det totale råvarebehovet tilsvarer 800 000 kubikkmeter per år, og vil bestå av massevirke fra gran og furu (35-45 %), energivirke (20-25 %), flis fra GROT (5-10 %) og sidestrømmer fra sagbrukene (25-30 %). Han håper at andelen fra GROT vil øke med tiden. Muligheten til å bruke en rekke ulike virker vil være et viktig for å sikre nok råvarestoff.

 

Vow Green Metals har som formål å redusere fossile utslipp fra metallindustrien, ved å benytte karbon fra skogen som et reduksjonsmiddel. Jonassen forteller at hun forventer at etterspørselen biokarbon vil øke fremover, men tror ikke det vil være en utfordring å få nok råstoff til bedriften.

 

Fremtidens tømmermarked

Even Bergseng, skogsjef hos NORSKOG, og Knut Melum, markedssjef hos NORTØMMER, forsøkte deretter å spå hhv. Fremtidens hogstkvantum og fremtidens markedsutvikling. Bergseng tror det vil bli mulig å øke avvirkningen fremover, men hvor stort potensialet er varierer fra landsdel til landsdel. Det er usikkerhet knyttet til driftskostnader, omfanget av skogvern, foryngelse og ungskogpleie, samt sluttavvirkningsandelen i hogstklasse 4. Bergseng mener det er en særlig usikkerhet omkring fradraget for miljøhensyn.

 

– En viss usikkerhet om avvirknings-potensialet er ikke noe problem så lenge en er sikker på at det er grunnlag for å øke hogsten betydelig. Når en nærmer seg et antatt avvirkningspotensiale, blir det viktigere å ha et best mulig grunnlag for å vurdere hvor mye mer det er grunnlag for å avvirke og hvordan dette fordeler seg på treslag og regioner​, forteller Bergseng.

 

Melum forventer at etterspørselen etter sagtømmer vil øke, både fordi etterspørselen fra Europa vil øke ettersom skadevolumet skadevolumet reduseres; men også fordi Russland skal stanse tømmereksporten sin. Han tror også at etterspørselen etter massevirke vil øke, da det pågår en utbygging av pellets-fabrikker og biodrivstoff-fabrikker, i tillegg til etterspørselen fra smelteverkindustrien øker. Selv om Skadal og Jonassen virker sikre på at de vil få nok råstoff, mener Melum at det ikke vil være nok råstoff til alle fremover. Han spår høyere tømmerpriser, og en økt avvirkning. – Norsk skogindustri bør nå posisjonere seg for den kommende kampen om tømmeret.

 

Trelastpriser og tømmerpriser – hvorfor den store forskjellen?

Sist ut var Erland Løkken, administrerende direktør hos Bergene Holm. Han ga salen en innføring i hvorfor trelastprisen hadde økt så mye, og forsøkte å forklare hvorfor tømmerprisen ikke hadde en tilsvarende vekst. Han understreker at selv om prisveksten for tømmer ikke er like stor som prisveksten for trelast, er den likevel betraktelig. Han mener mye av forklaringen ligger i at trelastprisene tidligere var holdt kunstig lave av byggevareforhandlerne, og at prisøkningen har skjedd gradvis i hvert ledd. Han viser også til at det ligger an til en avvirkningsrekord i år, og at mangelen på tømmer ikke lengre er like stor.

 

Løkken mener pristoppen for trelast er nådd, og at den vil synke fremover. Han tror tømmerprisene vil holde seg mer stabile fremover.

 

Presentasjoner