Nasjonalpark i Østmarka? – Mange løse tråder
9. juni 2019
Fortsatt trøkk på tømmerkaier
12. juni 2019

Regjeringens klimaforslag til EU gir rom nok for skognæringen

NORSKOG mener forslaget til avtale om klimasamarbeid med EU vil gi nok rom for skognæringen, under forutsetning av at den gir en ramme for avvirkning på 16,5 millioner kubikkmeter årlig fram til 2030.

 

Stortingets energi- og miljøkomité skal avgi innstilling på regjeringens proposisjon om forslaget til klimaavtale med EU den 13. juni. Senterpartiet har vært raskt ute og mener avtalen kan føre til begrensninger for hogstvolum og dermed potensialet for å utvikle den norske skognæringen. NORSKOG er glad for at Senterpartiet er opptatt av å ivareta skognæringens interesser og er helt på det rene med at en klimaavtale med EU ikke må legge bånd på hvordan den norske næringen skal kunne utvikle seg fremover.

– Det er viktig for å styrke fastlandsindustrien og gi hele nasjonen flere ben å stå på når oljenæringen må ta mer og mer klimahensyn fremover. Skognæringen kan i den forbindelsen bidra med bærekraftige alternativer til oljeprodukter. Alt som kan lages av olje, kan lages av tre. Bransjens eget prosjekt som NORSKOG deltar i, «Tenk tre» viser hvordan dette gjøres, påpeker administrerende direktør Arne Rørå.

 

Regjeringens siste forslag til klimaavtale synes imidlertid ikke begrensende for utvikling av næringens potensiale, slik NORSKOG ser det. Avtalen legger opp til en ramme for årlig hogstuttak på 16,5 millioner m3 fram til 2030. Det tror NORSKOG er tilstrekkelig for denne tidsperioden.

– I 2014 ble Skog 22 lansert. Det var regjeringens strategiprogram for skognæringen der hele verdikjeden deltok, inkludert forskningen. Skog22 definerte da et bærekraftig og realistisk potensial for årlig tømmeruttak på 15 millioner kubikkmeter. De siste 100 årene har årlig avvirkning pendlet rundt 10 millioner kubikkmeter, pluss minus. I fjor var draget i markedet høyere enn på svært lenge, med høye tømmerpriser og dertil aktivitet. Da nærmet vi oss et uttak på 11 millioner kubikkmeter, i tillegg til kommer omkring 1 million kubikkmeter til ved. Dette vil øke gradvis i årene fremover.  Vi tror likevel at 16,5 millioner kubikkmeter gir tilstrekkelig rom for utvikling av norsk skognæring innenfor avtaleperioden, mener administrerende direktør i NORSKOG, Arne Rørå.

Han understreker imidlertid at det er viktig at regjeringen ikke aksepterer en avtale som gir et lavere volum enn 16,5 mill. m3. Dette fordrer at referansebanen og de fleksible mekanismene som nå ligger i avtaleforslaget vedtas av Norge og EU.

 

NORSKOG støtter derfor avtalen forutsatt at den får gjennomslag slik den ser ut nå.

– Og at det i 2030 er åpent for å vurdere situasjonen på nytt, hvis avvirkningsvolumet da skulle legge begrensinger på karbonlagring i norske treprodukter, legger han til.