Høring på Stortinget om endringer i rovdyrforvaltningen. NORSKOG sterkt imot etablering av rovviltklagenemd.
12. mai 2020
Skogbrannfare – utvidet fullmakt foreslått i revidert nasjonalbudsjett
12. mai 2020

Revidert nasjonalbudsjett 2020 med flere gode saker for skogbruket

Det bekreftes i dag de 50 mill. som skal brukes for å holde hjulene i gang i skogbruket.

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) ga ingen store overraskelser for skogbruket. Lekkasjen fra forrige uke med en krisepakke til skogsentreprenørene ligger inne med 50 mill., noe det neppe blir diskusjon om i Stortinget. Denne pakken er svært viktig for skogbruket, da det er mye usikkerhet rundt markedet. Den viser at politikerne har forstått alvoret og at de ønsker å bidra slik at skog- og trenæringen klarer seg bedre gjennom krisen.

Innretningen for disse tilskuddsmidlene blir i disse dager klartgjort fra Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet i tett dialog med næringen.

 

Den spesielle situasjonen landet og verden er i gjør at det allerede er gjort veldig store endringer i budsjettet som ble vedtatt før jul. Dette gjør at årets RNB blir helt annerledes enn vanlig.

 

Arbeidsgiveravgiften foreslås redusert med 4 prosentenheter i mai og juni. Dette kan ha betydning for mange i vår næring.

 

I tillegg ligger det inne en midlertidig startavskrivning for saldogruppe d (maskiner mv) med 10%. Det betyr at avskrivningssatsen  her blir på 30% for 2020.