Skattemeldingen for 2017 har kommet
4. april 2018
Vedfyring viktig faktor i klimaregnskapet
5. april 2018

RF-1016 Formue av skogeiendom 2017 , – HUSK 10%-rabatten

NORSKOG har gjennom bl.a. Alliansen for norsk, privat eierskap i mange år arbeidet med å fjerne formuesskatten på arbeidene kapital. Dette arbeidet endte med et stort gjennomslag i skatteforliket fra 2016, da det ble flertall for å skille mellom arbeidene kapital og privat kapital fra inntektsåret 2017. Rabatten på arbeidene kapital ble vedtatt til 10% for 2017 og 20% i 2018.

Ved beregningen av formuesverdien på skog (punkt IV i RF-1016) er det derfor innført en verdsettingsrabatt på 10 % i 2017. Når skogeiendommen eies av en personlig skattepliktig skal 90 % av verdien overføres til skattemeldingen. Selskaper som eier skog fører 100 % av verdien i selskapsmeldingen.