Manglende faglig diskusjon om ulvegenetikk
21. desember 2020
Skogeierorganisasjonene overtar ansvaret for Skogtiltaksfondet
23. desember 2020

Rotevatn og KLD vil ikke ta ut mer enn to ulveflokker innenfor ulvesonen.

 

 

Vinteren 2020 ble det registret 6 helnorske- og 5 grenserevir. Grenserevir teller bare halvt slik at ulvebestanden statistisk teller 8,5 revir. For å bringe ulvebestanden ned på Stortingets vedtatte mål besluttet Rovviltnemndene å ta ut 5 flokker hvor den ene flokken er et grenserevir.  Dette var flokkene Kynna, Hornmoen, Hernes, Aurskog og Rømskog (grenserevir).

Vedtaket ble klaget inn til KLD som nå har fastsatt lisensfellingskvoten til åtte ulver i Kynna og to ulver i Aurskog. Antallet individer i kvoten er basert på registreringene hittil i vinter. Lokalkjente i Aurskog sier at det er vesentlig mer enn 2 dyr i flokken. Dersom nye opplysninger viser at det er flere eller færre ulver i revirene, kan kvoten bli endret av Statsforvalteren (Fylkesmannen).

 

Det er begredelig at regjeringen Solberg nok en gang velger å ikke følge opp Stortingets rovdyrforlik, men legger seg på et uttak som medfører at ulvebestanden i Norge etter uttak blir høyere enn hva Stortinget vedtok, sier Arne Rørå i NORSKOG. Venstre får det tydeligvis som de vil i denne saken.

 

Les saken hos Klima- og miljødepartementet her