Godt rovviltutspill fra Sylvi Listhaug
8. september 2015
Staten aksepterer 4% kalkulasjonsrente!
18. september 2015

Overleverte felles opprop om ulv til MD

Torsdag formiddag overleverte NORSKOG, Norges Skogeierforbund, Norges Jeger og Fiskerforbund og Folkeaksjonen for ny rovviltpolitikk et felles skriv om ulveforvaltningen til statssekretæren i Miljøverndepartementet.

Her kan du lese oppropet som ble overlevert til statssekretæren av styreleder i NORSKOG Anne Gjerlaugsen Delphin, sammen med styrelederne i de øvrige organisajsonene.