Norsk treinnovasjon får internasjonal annerkjennelse – staten bør satse mer på norsk treteknologi
26. august 2021
Norske skoger tar opp halvparten av Norges samlede karbonutslipp
27. august 2021

Rovviltnemndene i region 4 og 5 ønsker å skyte flere ulv enn sekretariatet

Lederen av rovviltnemda i Hedmark, Stein Tromsmoen, foreslo å skyte flokken i Slettås i Trysil i tillegg til flokkene i Hornmoen, Magnor og Rømskog.

Lederen av rovviltnemda i Hedmark, Stein Tromsmoen, foreslo å skyte flokken i Slettås i Trysil i tillegg til flokkene Hornmoen i Elverum, og Magnor og Rømskog i Østfold. Åtte av ti nemda stemte for forslaget. Det er da foreslått å skyte inntil 30 ulver i ulvesonen, og 12 ulver utenfor. Rovdyrnemda ønsker å øke mengden, fordi antall ulver ligger over bestandsmålet.

 

Vedtaket er ikke enda gyldig, da flokken i Rømskog ligger så nært svenskegrensen at det er nødvendig å avklare med svenskene før vedtaket kan erklæres gyldig. Det forventes også at vedtaket blir anket, og at den endelige avgjørelsen blir tatt av miljøministeren.