Miljødirektoratet vil sikte seg inn mot den øvre delen av bestandsmålet
25. november 2021
Det haster med å ta ut stormskadet skog
29. november 2021

Rovviltnemndenes vedtak om linsensfelling utenfor ulvesona blir stående

Rovviltnemndenes vedtak om linsensfelling utenfor ulvesona ble stående. Inntil 26 ulver kan skytes utenfor ulvesona, fra og med 1. desember.

 

– Klima- og miljødepartementet har behandla klager på rovviltnemndene sine vedtak om lisensfelling av inntil 26 ulvar utanfor ulvesona. Vi har ikkje funne grunnlag for å endre vedtaka. Dei er difor endelege, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

 

NORSKOG er svært fornøyd med avgjørelsen. Den nye regjeringen har lovet en «streng, men rettferdig» rovdyrpolitikk, med mål om å holde seg innenfor bestandsmålene, og det virker nå som om de leverer på dette løftet.

 

Klima- og miljøminister Eide presiserer i midlertidig at kvoten på 26 ulver er et øvre tak, og at det ikke er et mål i seg selv å skyte 26 ulver, om det ikke er behov for det: – Den samla kvota på inntil 26 ulvar utanfor ulvesona er sett for at det skal vere mogeleg å felle ulv i alle rovviltregionar om det skulle dukke opp dyr der i løpet av vinteren.

 

Kvoter fordelt på regioner

  • Region 1: 3 dyr
  • Region 2: 2 dyr
  • Region 3: 7 dyr
  • Region 4 og 5 utenfor ulvesona: 12 dyr
  • Region 6: 2 dyr

 

Les mer her.