Stadig flere kvinnelige jegere i Norge
9. april 2019
Markfuktighetskart for store deler av skogen i Norge er nå fritt tilgjengelig
9. april 2019

Sjekk formuesverdiene i skattemeldingen!

Formuesverdien av skog beregnes etter sjablongen i skjemaet RF 1016. I 2018 gis det en rabatt på 20 % på denne beregnede formuesverdien (såkalt «verdsettingsrabatt»). I 2017 var rabatten 10 %.

av Yngve Holth

I den forhåndsutfylte skattemeldingen for 2018 har vi fra mange skogeiere fått rapportert at formuesverdien er redusert med 20 % i forhold til foregående år. Dette er altså ikke korrekt fordi denne verdien allerede var redusert 10 %. Sjekk derfor dette. NORSKOG vil for øvrig minne om at man skal levere nytt skjema RF 1016 når det har skjedd endringer i eierskapet f.eks. dersom det er opprettet et naturreservat på eiendommen. Det er bare økonomisk drivverdig skogareal som skal legges inn i skjemaet.